ÅSIKTSNEUTRALITET

Det finns två typer av åsiktsneutralitet, ”Intern Åsiktsneutralitet” och ”Extern Åsiktsneutralitet” och vi ska ta upp här vad dessa olika typer av Åsiktsneutralitet innebär. ”Intern Åsiktsneutralitet” är och kan ses på olika sätt och det är vare sig rätt eller … Continue reading ÅSIKTSNEUTRALITET