VAD ÄR DEMOKRATI

Demokrati är ett ganska brett område, men det finns i grunden 4 grundläggande Demokratiformer och dessa är. Direktdemokrati. Representativ Demokrati. Deliberativ Demokrati. Deltagande Demokrati. Utöver dessa demokratiformer finns ytterligare några varianter och kombinationer av dessa och där. Valdemokrati. Liberal Demokrati. … Continue reading VAD ÄR DEMOKRATI