SPF’s POLITIK

Svenska Parti Förbundet SPF har ingen egen Externt uttalad Politik i grunden på grund av vår åsiktsneutralitet, förutom en framförd politik i frågande och rådgivande form, utan mer framför från de olika Medlemspartiernas politiska sakfrågor i en mer frågande form, … Continue reading SPF’s POLITIK