VALPLATTFORM

För att de bland medborgarna och väljarna i Sverige som vill ska kunna få ett Politiskt inflytande i olika viktiga sakfrågor som just berör dem mest, så måste dessa medborgare och Väljare få tillgång till verktyg att göra sina röster … Continue reading VALPLATTFORM